På Qampus kan du bifoga dokument och filer i en kursdel. Det kan t.ex. vara ett Word dokument eller en PDF fil.

I denna video visar vi hur man kan lägga till bilagor i en kursdel.