Vad menas med kursmål? Varför är det viktigt?

Kursmålet beskriver för kursdeltagaren vad det får ut av kursen. Att definiera målet är ett steg i att börja strukturera din kurs. Målet har betydelse för hur din kurs kommer att lyckas på Qampus där vi har sett att kurser som är otydliga och saknar struktur tenderar att få dåliga kursomdömen.

Med kursens mål vill du försäkra dig att:

  • Kursen vänder sig till en specifik målgrupp.
  • Dina kursdeltagare får ta del av och lär sig specifika kunskaper som de inte kan hitta någon annanstans.
  • Dina kursmål är realistiska och genomförbara för deltagarna.
  • Du anger rätt förutsättningar och uppfyller det du lovar.

I nedan tabell ger vi exempel på innehåll som bör finnas i varje kursbeskrivning.

KursinputFörklaring
När du har genomfört denna kurs kommer du att kunna...Poängtera varför din kurs är värdefull för deltagarna. Kursdeltagarna är intresserade av att veta hur en kurs kommer att utveckla dem eller hur ska ska få fördjupade kunskaper inom ett ämne.
Vilka bör gå denna kurs? Vilka ska inte göra det?Kursdeltagarna uppskattar kursledare som sätter rätt förväntningar genom att berätta för dem om

- deltagaren behöver gå denna kurs för att...
- vilka som kursen passar sig bäst för...
- vilka som inte bör gå denna kurs...

Däremot så kan kursen få dåliga omdömen om innehållet inte motsvarar kursmålet eller deltagarnas förväntningar. Var noga med att leverera enligt det du lovar och beskriver i kursbeskrivningen.
Vad behöver deltagaren göra eller känna till innan de börjar...Deltagarna brukar vilja vara förberedda och redo innan de startar kursen. Förmedla detaljer såsom

- om det krävs en förberedande kurs
- material som deltagaren behöver ta sig till innan hen börjar kursen
- teknik eller hjälpmedel som deltagaren behöver ha till hands. Penna, Papper, Videokamera, Programvara...
- om deltagaren måste genomföra ett prov för att få ett diplom.

Exempel på ett kursmål

KursinputInte braSådärJättebra!
När du har genomfört denna kurs kommer du att kunna...Lära dig fotografering- Förstå kameran
- Ta familjebilder
- Lära sig grunderna av ljus och blixt
- Ta fantastiska bilder med digitalkameran
- Vi går igenom grunderna såsom ISO-tal, slutartid, fokusering, blixten
- Ljus är A & O. Jag lär dig hur du tar bra bilder utan att behöva lägga ner tusentals kronor på blixtar.
Vilka bör gå denna kurs? Vilka ska inte göra det?Kursen är för allaDenna kamerakurs är för nybörjare. Avancerade användare kan också lära sig om specifika kamerainställningar- Denna kurs är för nybörjare som är intresserad av att lära sig ta bättre bilder. Oavsett ifall det är till födelsedagar, bröllop eller produktbilder.
- Kursen är nog inte lämpad för dig som vill bli en professionell fotograf
Vad behöver deltagaren göra eller känna till innan de börjar...En kameraEn digitalkamera med blixt och zoomfunktionEn systemkamera av nya modell där du har möjlighet att justera ISO, slutartid, bländare och blixt.