Vad är en Quiz? Varför är det viktigt?

Övningar och Prov, som vi på Qampus kallar Quizzes, är aktiviteter som hjälper kursdeltagarna att ta sig till ämnet och vara engagerade genom hela kursen samt så ger det dig en indikation på om svårighetsgraden i kursen är på en lagom nivå. Om du ska ge ut ett Diplom eller Utmärkelse kan det också vara ett krav att kursdeltagaren har bevisat att hen har tagit till sig av den nya kunskapen.

Här är 5 tips vad du ska tänka på när du skapar en Quiz.

Bestäm vad du vill få ut av en Quiz

Fundera och skriv ner vad som är det verkliga syftet med Quizen. Är det för att du ska ge ut ett diplom? Är det för att du vill försäkra dig om att kursdeltagarna har tagit tills sig av kursmaterialet? Ibland kan det vara en kombination av flera anledningar. Kom ihåg att en Quiz är användbar både för dina kursdeltagare men också för dig. Genom den har du möjlighet att få respons på din undervisning och kurs. Om de flesta användare skriver fel svar på samma fråga så är det troligtvis något i ditt kursmaterial som saknas, eller skriv om frågan så att denna matchar med kursen.

Skapa innehållsrelaterade frågor

Skapa frågor som har samband med kursmaterialet och ämnet. Till exempel om du vill ta reda på hur väl deltagarna behärskar formler i Excel, be dem då inte gradera sig på en skala. Ställ istället ett par snabba frågor om Formler i Excel. Se till att alltid inkludera en mycket enkel fråga och en mer komplex fråga för att avgöra hur pass väl de har förstått funktionen/begreppet.

Utvärdera din Quiz

Blir dina kursdeltagare godkända eller underkända i din Quiz? Enbart det svaret kommer att avgöra hur pass väl deltagarna förstår ditt material och på vilken nivå du ligger i kursmaterialet och frågorna. Du kan göra en utvärdering på de frågor som de flesta blir underkända på. Saknas det något i kursmaterialet? Är du inte tillräckligt tydlig i din undervisning kring detta ämnet.

Skapa en enkel Quiz

Om du skapar för anvancerade frågor så är det lätt att kursdeltagarna blir förvirrade i hur de ska svara på frågan. Kanske svarar de fel bara för att de inte har förstått frågan eller instruktionen. För långa Quizar kan också göra att kursdeltagaren tappar bort sig och blir ofokuserad. Du får ut mest av Quizen om du skapar enkla/snabba frågor.

Förklara din avsikt kring din Quiz

Låt kursdeltagarna veta vad du har för mål med din Quiz och gör det gärna tidigt, exempelvis i introduktionslektionen. Vissa personer blir lätt nervösa när det är ett prov som de ska genomföra för att få godkänt. Vad händer ifall de blir underkända? Kom ihåg att det viktigaste målet är att bedöma hur pass väl deltagarna har tagit till sig av kursmaterialet och jämföra det med en utvärdering av din undervisning.