Vad är strukturerat lärande? Varför är det viktigt?

Att strukturera en kurs handlar om att organisera sitt innehåll och se till så att kursen är tydlig för deltagarna.

I detta inlägg får du lära dig grunderna om hur du strukturerar din kurs.

  • Skapa en introduktionslektion. I introduktionsvideon förklarar du hur du har organiserat kursplanen och lektionerna. Vad kommer man att lära sig i varje sektion? Hur ofta ska man genomföra ett prov (quiz)? Behöver man programvara eller andra hjälpmedel för att kunna genomföra denna kurs? Självklart så ska du också presentera dig själv och skapa förtroende mot dina kursdeltagare samt beskriva kursmålet.
  • Leverera värde direkt genom att börja prata om det väsentliga redan i sektion 1. Ju tidigare desto bättre.
  • Lägg till en kunskap i varje sektion. Ge deltagaren chans att få ny kunskap för varje sektion. En sektion kan mappas ihop med ditt kursmål och vara relaterad till en specifik kunskap. En sektion bör bestå av 3-5 lektioner med fokus att lära sig en ny del/kunskap av kursen.
  • Håll dig till ett ämne per lektion. Försök inte att täcka in så mycket som möjligt i en lektion för då blir det lätt rörigt för deltagaren och hen riskerar att stoppa lektionen för att den är för lång och avancerad. Låt det vara enkelt och prata om 3-5 saker för en specifik kunskap.
  • Motsvarar sektionerna kursmålet. Som vi nämnt tidigare så ska varje sektion ge deltagaren en ny kunskap, men alla sektioner tillsammans ska motsvara det du har lovat i kursmålet. Säkerställ att de gör det.
  • Skapa tydliga delar. Varje sektion refererar till en ny kunskap, men genom att vara tydlig med sektionerna så har deltagaren möjlighet att hoppa mellan sektioner om de vill ta del av endast vissa kunskaper. Det är också bra för repetition ifall kursdeltagaren vill gå igenom en specifik del i efterhand.
  • Relevant kursmaterial. Försäkra dig om att kursen inte innehåller för mycket eller för lite material. Kursmaterialet ska motsvara Kursmålet, men för mycket information kan ibland bli tröttsamt för mottagaren och risken är att deltagaren inte orkar genomföra kursen.

 

Mall för Kursplan

Att skapa en kursplan i förväg hjälper dig att organisera dina sektioner och lektioner. Du planerar och dokumenterar vad du ska gå igenom i varje lektioner och vilket format du ska använda.