Att skapa förtroende handlar om hur du kommunicerar på dina kursdeltagare.